Woda deszczowa

Woda deszczowa jest często niedoceniana, a źle funkcjonująca instalacja może przysporzyć nam wielu problemów.

Na początku należy sobie zdać podstawowe pytanie:
“Czy nie jest tak, że wraz z deszczem lecą nam z nieba pieniądze?”

Przecież woda na naszej planecie jest dobrem coraz bardziej deficytowym, a jej zużycie stale rośnie.

To oznacza, że będzie kosztować coraz więcej.

Może, więc warto zastanowić się nad tą sytuacją. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że odprowadzając wodę deszczową do kanalizacji miejskiej będziemy za tą usługę dodatkowo płacić.

Ponowne zagospodarowanie całości wody deszczowej nie zawsze jest możliwe, ponieważ zużycie wody może być znacznie niższe niż ilość pozyskiwanej deszczówki.

W takiej sytuacji najbardziej ekologicznym zachowaniem jest spowodowanie żeby mogła ona być rozsączana na tym samym terenie, na którym spadła.

Ma to dwie zalety:
  1. Nie zaburza naturalnych warunków wodno-gruntowych, które zmieniają się po wybudowaniu nawierzchni i obiektu,
  2. Prowadzimy mikroretencję to oznacza, że przy nawalnych deszczach nie przyczynimy się do skutków powodzi.
Poprawnie zaprojektowanie instalacji wody deszczowej musi uwzględniać wiele czynników, między innymi:
  • statystyczne ilości opadów,
  • rodzaj-chłonność gruntu,
  • poziom wód gruntowych,
  • konieczność stosowania separatorów, substancji ropopochodnych na parkingach,
  • koszt inwestycji i eksploatacji uwzględniający bilans korzyści,
  • zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!