Instalacje chłodnicze freonowe (HFC)

Systemy chłodnicze pracują przy niższych, niż w przypadku klimatyzacji, zakresach temperatur odparowania czynnika chłodniczego, a ich głównym obszarem zastosowania jest najczęściej produkcja, transport i przechowywanie łatwo psujących się artykułów spożywczych. Wyróżnia się dwa podstawowe procesy technologi chłodniczej:

– chłodzenie – proces obniżenia temperatury produktu w celu zwolnienia procesu rozwoju mikroflory oraz wszystkich istotnych przemian produktu. Układy chłodnicze pracujące na ten cel nazywa się układami średniotemperaturowymi (MT).

 – zamrażanie – proces obniżenia temperatury produktu w celu zamrożenia soków komórkowych. Układy chłodnicze służące do tego celu nazywamy niskotemeperaturowymi (LT).

W zalęzności od specyficznych wymagań klienta mogą być zaoferowane następujące systemy chłodnicze:

– system z bezpośrednim odparowaniem (DX) do układów MT i LT, gdzie ciepło z pomieszczenia chłodzonego jest bezpośrednio odprowadzane przez czynnik chłodniczy. System może być scentralizowany w postaci zestawu sprężarkowego, umieszczonego w maszynowni, połączonego do zewnętrznego wymiennika ciepła lub w postaci agregatu skraplajacego jako jednostki zewnętrznej zamontowanej na dachu lub ścianie budynku.

– system pośredni z zastosowaniem agregatów wody lodowej (chiller). System wodny może być zarówno po strone odbierajacej ciepło (parownik – pomieszczenie chłodzone) jak i wyrzucającej cieplo (skraplacz – dry cooler lub wieża chłodnicza). Stosowany w układach średnotemperaturowych MT.

– system kaskadowy z bezpośrednim odparowaniem do układów LT o zakresie pracy niższym od standardowych. Możliwość zastosowania dwóch czynników chłodniczych, osobny dla górnego i dolnego obiegu, dających najwyższą efektywność przy specyficznych parametrach pracy. Na przykład, czynnik chłodniczy R744, działający w zakresie dolnego obiegu kaskady, ma wyższą efektywność niż czynniki z grupy HFC, dodatkowo jest czynnikiem neutralnym dla środowiska.

Wszystkie wymienione wyżej systemy maja możliwość częściowego lub całościowego odzysku ciepła odpadowego. W przypadku systemu z zestawem wielu sprężarek, może być on przystosowany  również do działania w trybie pompy ciepła, przy jednoczesnym chłodzeniu produktów, dzięki unikatowemu zastosowaniu systemu kotroli przepływu czynnika oraz hybrydowemu wymiennikowi ciepła.