Przemysłowe instalacje sanitarne

Instalacje takie różnią się od typowych instalacji.
Główne powody tych różnic to:

Rodzaj czynnika, kontroli jego temperatury, lepkość, agresywność itd. –  powodują konieczność stosowania 

różnych materiałów i urządzeń.

Automatyka kontrolno – pomiarowa też różni się do tradycyjnie stosowanej. Niemożność przerwania niektórych procesów technologicznych wymusza bezkompromisowe rozwiązania pod względem niezawodności inaczej jak na przykład przy instalacjach grzewczych gdzie szukamy kompromisu pomiędzy ceną i jakością.