Pompy ciepła

Obecnie bardzo dynamicznie rozwija się rynek pomp ciepła. Prawie każda licząca się marka oferująca kotły ma już włączona do swojej ofert pompy ciepła. Natomiast firmy zajmujące się tylko pompami ciepła przeżywają rozwój.

W przypadkach gdzie nie ma gazu przewodowego, montaż pompy ciepła wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla ludzi ceniących wygodę, dbających o ekologię i niskie koszty eksploatacji. Można przeprowadzić klasyfikację pomp ze względu na źródło ciepła.
 
Pierwsza grupa to tzw. pompy solanka-woda przy czym słowo solanka oznacza mieszaninę wody z glikolem lub wody z alkoholem. Źródłem ciepła dla tych pomp może być wymiennik gruntowy w postaci rur umieszczonych w  odwiercie pionowym lub wężownicy poziomej układany w gruncie lub na dnie zbiorników wodnych.
 

Druga grupa pomp to tzw. pompy powietrze-woda, gdzie źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne.

Pompy takie w zależności od producenta mogą być instalowane wewnątrz budynku z doprowadzeniem do nich kanałów wentylacyjnych z powietrzem.

Coraz częściej stosuje się rozwiązania, w których powietrzna pompa ciepła składa się z dwóch elementów zewnętrznego i wewnętrznego, połączenie obu elementów następuje poprzez wykonanie instalacji freonowej (analogicznie tak jak przy klimatyzacji).

Główne zalety i wady obu rozwiązań: 

Pompa ciepła powietrzna

Zalety:

  • mniejsze koszty, 
  • brak ingerencji w działkę,
  • możliwość przestawienia lata do funkcji klimatyzacji.

Wady:

  • hałas,
  • wydajność i sprawność pompy ciepła spada wraz z temp. zew. co sprawai, że w okresach mroźnych kiedy ogrzewanie jest najbardziej potrzebne nasza pompa produkuje ciepło drożej. 

Pompa ciepła gruntowa

Zalety:

  • cicha praca,
  • można wykorzystać odwiert jako źródło chłodu pasywnego do klimatyzacji, 
  • niezależna sprawność od temperatury zewnętrznej. 

Wady:

  • wysoka cena, 
  • brak możliwości pracy w funkcji klimatyzacji.

Coraz częściej stosuje się też rozwiązanie gdzie pompy ciepła pracują razem z innymi urządzeniami takimi jak solary, kominki z płaszczem wodnym, kotłami itd.