Audyty energetyczne

To opracowania związane kosztami ogrzewania.
Szczegółowo analizuje się czynniki wpływające na koszty ogrzewania:

  • rodzaj przegród i sposób ocieplenia pod względem rodzaju i grubości
  • stolarkę okienna i drzwiową
  • wybór rodzaju ogrzewania 

Wyniki przedstawiamy w czytelny sposób wskazujący czas zwrotu poniesionych kosztów inwestycji mając na uwadze uzyskane oszczędności kosztów ogrzewania. Opracowania takie są konieczne przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną , ale także są bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji w remontowanych lub nowo budowanych obiektach.