Kotłownia

Budowanie kotłowni jest ciągle jednym z najbardziej popularnych sposobów produkcji ciepła. Poza niskotemperaturowymi kotłami wodnymi, montuje się kotły wysokotemperaturowe np. kotły parowe. Wynika to często ze specyfiki produkcji. Do rzadkości należą kotły na olej diatermiczny gdzie medium transportującym ciepło jest olej.
Takie własności oleju jak duża pojemność ciepła, możliwe do osiągnięcia wysokie temperatury dają możliwości wytwarzania ciepła lokalnie, bądź też pary w lokalnych wytwornicach parowych.
Poprzez powiązanie kotłów z pompami ciepła uzyskujemy biwalentne źródło ciepła. Analizy techniczno-ekonomiczne wykazują dużą opłacalność tego typu rozwiązań.