Wentylacja chłodnictwo

Przy projektowaniu wentylacji dla przemysłu i innych obiektów należy spełnić warunki wynikające rozporządzenia z dziennika ustaw nr 75 poz. 690, mówiące o tym, że przy wymianie powietrza powyżej  500m3/h należy bezwzględnie stosować rozwiązania odzyskujące ciepło z powietrza wymienianego.

Jednak zachęta ekonomiczna polegająca na niskich kosztach eksploatacji spowodowała, że inwestorzy od dawna stosują takie rozwiązania.
 
Mamy do dyspozycji kilka sposobów odzysku ciepła, a ich wybór zależy od warunków panujących na obiekcie.
 
Generalnie wentylację obiektów przemysłowych możemy podzieli na:
  • centrale z dystrybucją powietrza kanałami wentylacyjnymi

 

  • zdecentralizowana wentylacja

 

Duża ilość produktów i rozwiązań technicznych daje projektantowi duże pole działania w celu znalezienia optymalnego rozwiązania.