Instalacje CO2

Instalacje na bazie CO2 są nowoczesną technologią wykorzystującą naturalny czynnik chłodniczy, który pomału wypiera pospolity freon. Zastosowanie dwutlenku węgla w obiegu chłodniczym pozwala uzyskać wysoką wydajność instalacji, a CO2 ma również bardzo dobre właściwości termodynamiczne. Z udziałem dwutlenku węgla możemy uzyskiwać bardzo niskie wartości temperatury zamrażania. Ponadto CO2 w obiegach chłodniczych uznawany jest za czynnik proekologiczny, w przeciwieństwie do freonu, który jest czynnikiem szkodliwym dla środowiska. Do ograniczenia zastosowania czynników syntetycznych, do których należy freon, dąży prawo stanowione przez Unię Europejską, dlatego należy się spodziewać, że w krótkim czasie instalacje z obiegiem chłodniczym CO2 będą powszechnie stosowane także w naszym kraju. Tym bardziej, że w ostatnich latach zyskują na popularności tzw. instalacje transkrytyczne CO2, stosowane m.in. w chłodząco-grzejnych pompach ciepła.

Jako nieliczni w Polsce wykorzystujemy czynnik chłodniczy CO2 w projektowanych i wykonywanych przez nas instalacjach. Specjalizujemy się również w serwisie urządzeń działających w oparciu o instalacje CO2. Polecamy takie rozwiązania naszym klientom, znając własne możliwości oraz korzyści wynikające z użytkowania tego typu systemów. Gwarantują one niższy pobór prądu w trakcie pracy urządzenia chłodzącego. Są również wysoce niezawodne, a z ich utrzymaniem wiążą się niskie koszty eksploatacji. Instalacje te rzadko wymagają uzupełnienia czynnika chłodniczego.