Wentylacja naturalna

Zadaniem wentylacji jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości powietrza w pomieszczeniach bytowych oraz zapewnienie odpowiedniego stanu powietrza w procesach technologicznych. Aby umożliwić utrzymanie założonego stanu powietrza wentylacja powinna usunąć  z pomieszczenia zanieczyszczenia (np. gazowe, pyłowe, parowych, nadmiernych zysków ciepłą itp.) lub rozcieńczyć je do normatywnych wartości.

Do Klasyfikacji najpowszechniejszych systemów wentylacyjnych możemy zaliczyć:

Przepływ powietrza świeżego do budynku odbywa się za pomocą czynników naturalnych dzięki różnica ciśnień wywołana podmuchami wiatru lub różnicy temperatur (różnicy gęstości powietrza), bez wspomagania urządzeniami zasilanymi elektrycznie. Wentylacja naturalna realizowana jest  poprzez:
  • przewietrzanie tj. otwieranie okien w celu zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza w pomieszczeniach
  • infiltracja, napływ powietrza odbywa się poprzez np. nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej
  • wentylacja poprzeczna, przepływ powietrza odbywa się przez wykonane otwory nawiewno/wywiewne w skrajnych zewnętrznych fasadach pomieszczeń wentylowanych
  • wentylacja grawitacyjna, przepływ powietrza wywołany różnicą w gęstości powietrza wewnątrz pomieszczeń, a gęstością na zewnętrz budynku. Lżejsze (cieplejsze) powietrze unosi się do góry i odprowadzone jest z budynku za pomocą pionowych kanałów wentylacyjnych, cięższe (zimniejsze) powietrze dostarczanie jest do pomieszczeń poprzez np. infiltrację, lub kratki nawiewne  zlokalizowane w ścianach lub oknach budynku. 
Zalety:
+ niskie koszty inwestycyjne,
+ cicha praca,
+ nie wymaga zasilania (prądu),
+ oszczędność miejsca.
 
Wady:
– brak możliwości kontroli procesu  wymiany powietrza,
– brak filtracji powietrza nawiewanego,
– niska wydajność wentylacji latem – potrzeba otwierania okien,
– duże straty ciepła w okresie zimowym,
– powstawanie przeciągów,
– często niedostateczna wymiana powietrza,
– niemożność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego.