Budynki przemysłowe

Realizujemy w generalnym wykonawstwie hale stalowe lub z drewna klejonego. Większość prac wykonujemy we własnym zakresie wyjątek stawią dostawcy konstrukcji, pokrycia hal płytami i wykonawcy posadzek przemysłowych.

Pracujemy tylko z zaufanymi i sprawdzonymi od lat wykonawcami.

Dopuszczamy też możliwość wyłączenia nam z zakresu pewnych robót przez inwestora wówczas jesteśmy wykonawcami tylko części robót, najczęściej są to:

  • wszelkie roboty ziemne łącznie z instalacjami i nawierzchniami
  • wszystkie instalacje wewnętrzne: sanitarne , grzewcze, wentylację klimatyzację,technologiczne
  • posadzki przemysłowe stanowiące jednocześnie płytę grzewczą –  HIT
  • systemy przeciwpożarowe łącznie ze zbiornikami
  • retencja i rozsączanie wody deszczowej łącznie z jej wykorzystaniem

Realizujemy zadania na podstawie istniejących projektów , ale największa korzyść współpracy z nami jest wtedy kiedy możemy zaprojektować sami nasze autorskie rozwiązania.