Instalacje przeciwpożarowe

O potrzebie stosowania instalacji przeciwpożarowych nikogo dzisiaj przekonywać nie trzeba. Bardzo często ubezpieczyciele wymagają takiej instalacji pod rygorem odmowy ubezpieczenia , lub odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia zdarzenia. Obecnie dość rzadko spotykamy się z zapytaniami o takie instalacje w domach jednorodzinnych czy rezydencjach lecz pomimo braku wymagań formalnych inwestorzy podejmują takie decyzje biorąc pod uwagę że stosunkowo niewielkim kosztem podnosimy  własne bezpieczeństwo.

Profesjonalna instalacja przeciwpożarowa musi być poprzedzona projektem. Projektant sprawdza rodzaj i sposób magazynowania materiałów i między innymi na tej podstawie  podejmuje decyzję o ilości , lokalizacji urządzeń gaśniczych. W sytuacji kiedy mamy do czynienie ze szczególnie niebezpiecznymi materiałami może być podjęta decyzja o gaszeniu pianą zamiast wody.

Całość instalacji składa się kilku podstawowych elementów:

  1. zbiornik wody gaśniczej
  2. zespół pomp
  3. zespół zaworów i automatyki
  4. instalacja rurowa 
  5. tryskacze lub agregaty piany w zależności od systemu 
 
Projektujemy i wykonujemy instalacje gaśnicze – zraszacze, tryskacze. 
Często zdarza się, że wydajność przyłączy wodociągowych nie zapewnia niezbędnej ilości wody do gaszenia, wówczas należy zbudować zbiorniki będące zasobnikami wody. 
 
Zbiorniki wykonujemy jako zewnętrze lub podziemne, wybór technologii dobieramy indywidualnie.

Kolejnym elementem systemu jest pompownia, najczęściej oparta na silnikach spalinowych. Pompownię możemy umiejscowić w kontenerze.

 

Rodzaj i wydajność instalacji gaśniczej:
  • tryskaczowa
  • zraszaczowa
  • pianowa

 

Próba piany – zależy od wymogów i jest określana na etapie dokumentacji projektowej.