Wentylacja mechaniczna

Przepływ powietrza świeżego do budynku odbywa się za pomocą urządzeń elektrycznych (wentylatorów). Do najczęściej spotykanych systemów wentylacji mechanicznej zaliczamy przede wszystkim:
  1. Wentylacja mechaniczna (wywiewna) – przepływ powietrza wymuszony wentylatorem wywiewny, dopływ powietrza do pomieszczenia lub budynku poprzez np. infiltrację, kratki nawiewne (np. nawiewniki okienne) lub czerpnie powietrza otwory do dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza w celu zrównoważeniu podciśnienia spowodowanego wentylatorem wyciągowym. Przykładem tego rodzaju wentylacji może być: Wentylatory wywiewne w łazience lub wentylatory dachowe w obiektach przemysłowych.
  2. Wentylacja mechaniczna (nawiewno-wywiewna) – przepływ powietrza w którym w porównaniu do wentylacji mechanicznej wywiewnej, dopływ powietrza również realizowany jest za pomocą urządzeń elektrycznych. Najczęściej spotykanie układy takiej wentylacji to sprzężenie wentylatora wywiewnego z np. centralką nawiewną (centralka nawiewna służy do obróbki powietrza zewnętrznego w zakresie, filtracji, ilości dostarczanego powietrza oraz utrzymania odpowiedniej temperatury)
  3. Wentylacja mechaniczna (nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła)- potocznie zwana rekuperacją, w której nawiew i wywiew powietrza odbywa się za pomocą urządzeń najczęściej centralach wyposażonych w sekcje odzysku ciepła.
Zalety:
+ zapewnienie stałej wymiany powietrza we wszystkich pomieszczeniach niezależnie od warunków atmosferycznych, 
+  filtrowanie nawiewanego powietrza z zanieczyszczeń i pyłków, 
+  odzysk ciepła z powietrza wewnętrznego, 
+  zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku,
+  zapewnienie wymaganej ilości świeżego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, 
+  możliwość regulacji ilości nawiewanego powietrza w zależności od potrzeb, 
+  brak konieczności otwierania okien,
+  brak niebezpieczeństwa wystąpienia pleśni – osuszanie powietrza, 
+  możliwość montażu wentylacji mechanicznej w już zamieszkałym budynku.
 
Wady:
– wyższe nakłady inwestycyjne w stosunku do wentylacji grawitacyjnej,
– konieczność rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych w budynku,
– występują koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem prądu, wymianą filtrów etc.

Rezygnacja z wentylacji grawitacyjnej na rzecz mechanicznej, zdobyła coraz więcej zwolenników z uwagi na wiele zalet.