Ogrzewanie powietrzne

Jest znane już od starożytności ale oczywiście jak wszystkie inne systemy ma wady i zalety. Główna wada to niekorzystny rozkład temperatur – ciepłe powietrze gromadzi się pod sufitem lub dachem zamiast w strefie przebywania ludzi .Jest to szczególnie widoczne o obiektach wysokich np. hale wysokiego składowania.

Jeśli jednak stosujemy ten sposób ogrzewania to należy pamiętać o takim kierowaniu strugi powietrza aby zabierać ciepłe powietrze spod sufitu i kierować je w dół  np. za pomocą dysz dalekiego zasięgu lud poprzez stosowanie dystryfikatorów.

Główną zaletą jest szybkość działania – po obniżeniu temperatury nocą ran bardzo szybko dochodzimy do właściwej temperatury . Z tego powodu ogrzewanie powietrzem stosujemy tam kiedy musimy szybko i na krótki czas podgrzać powietrze. W sytuacji kiedy technologia wymaga dużej wymiany powietrza  to możemy wentylację wykorzystać również do ogrzewania redukujemy w ten sposób koszty dodatkowej instalacji grzewczej. Każdorazowo jednak należy stosować wysokowydajne systemy odzysku ciepła z powietrza wywiewanego w celu obniżenia kosztów eksploatacji.

Decyzja o wyborze takiego sposobu ogrzewania powinna być poprzedzona gruntowną analizą .