Instalacje chłodnicze na czynniki naturalne

Rozporządzenie parlamentu europejskiego nr.517/2014 poważnie ogranicza stosowanie gazów które niekorzystnie wpływają na klimat. Zalicza się do nich wszystkie dotychczas stosowane czynniki chłodnicze z grupy HFC (fluorowęglowodorów). W związku z tym, coraz częściej spotyka się instalacje chłodnicze na czynniki naturalne. Naturalne czynniki chłodnicze są substancjami chemicznymi powstałymi w wyniku naturalnych procesów biochemicznych zachodzących w przyrodzie. Nie powodują zubożania warstwy ozonowej, mają znikomy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego. 

W ostatnich latach największą popularność zdobył gas R744 (CO2) jako chemicznie obojetny, niepalny i nietoksyczny. Jest to również jeden z najstarszych czynników używanych w chłodnictwie.

Oferowany przez nas system może być w postać systemu bezpośredniego odparowania (DX) lub w postaci agregatu wody lodowej (chiller) dla aplikacji średniotemperaturowych MT. Dla układów połączonych, średnio- i niskotemperaturowych (MT & LT), stosuje się najczęsciej system bezpośredniego odparowania typu “booster”, w którym linia tłoczna sprężarek LT jest bezpośrednio podłączona do ssania sprężarek MT. Odbiorcami tego typu układów są najczęściej sklepy oferujące zarówno świerze artykuły spożywcze jak i mrożonki. Możliwy jest również odzysk ciepła odpadowego, które można przeznaczyć do ogrzewania pomieszczeń lub ciepłej wody użytkowej. Jest to opcja z której coraz częsciej korzystają klienci.

Coraz większe zastosowanie jako alternatywny czynnik chłodniczy znajduje również propan (R209), choć nie zdobył tak dużego zainteresowania jak wyżej wspomniany R744, ponieważ jest to czynnik łatwo palny. Jednakże propan jest obecny w wielu zwartych układach o niewielkim napełnieniu. Jesteśmy w stanie zaoferować mały i prosty agregat wody lodowej MT o wydajności do 20kW i napełnieniu nie większym niż 1,2 kg. Przy spełnieniu wszystkich wymogów bezpieczeństawa zawartych w normach i przepisach instalacja taka jest całkowicie bezpieczna w użytkowaniu. Tak jak w przypadku wszytkich naszych urzadzeń chłodniczych odzysk ciepła jest również oferowaną opcją.