Projekt, ogrzewanie nagrzewnicami powietrza – Danmark

Inwestor:

PPU “Dan – Mark”
ul. Rychtalska 8
Wrocław

Obiekt:

Zakład Produkcyjny
ul. Stabłowicka 118
Wrocław

Zakres wykonanych prac: 

System grzewczy o mocy 1,6 MW obiektu o pow. 1,4 ha

  • opracowanie koncepcji
  • pełna dokumentacja techniczna
  • dostawa urządzeń
  • montaż
  • uruchomienie
  • automatyzacja systemu
  • monitoring