Modernizacja węzła cieplnego pod kątem produkcji ciepłej wody z wykorzystaniem pompy ciepła autorskiej konstrukcji

Projekt i realizacja:
Modernizacja węzła cieplnego pod kątem produkcji ciepłej wody z wykorzystaniem pompy ciepła autorskiej konstrukcji.

Inwestor:
MPWiK Wrocław
Oczyszczalnia ścieków – Janówek