Kotłownia – Budynek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny

Inwestor:

Ewa Czerchawska – Jarosz

Obiekt:

Budynek Rehabilitacyjno – Rekreacyjny
ul. Krzycka 94a
Wrocław

Zakres wykonanych prac: 

Kotłownia gazowa 2 x 86 kW
Obsługująca 6 obwodów grzewczych
  • opracowanie koncepcji
  • montaż technologiczny
  • dokumentacja powykonawcza
  • roboty elektryczne