Najważniejsze instalacje w domu – instalacja wodno kanalizacyjna

Współcześnie niemalże każdy dom jednorodzinny oraz mieszkanie posiadają przyłącze wodno kanalizacyjne. Instalacje hydrauliczne są obecnie już standardem, bez którego trudno wyobrazić sobie użytkowanie budynku. Instalację wodociągową i kanalizacyjną wykonuje się po zamknięciu stanu surowego, jednakże już podczas rozpoczęcia prac budowlanych warto przeprowadzić część prac, np. przygotować wprowadzenie do podłączenia z siecią wodno-kanalizacyjną i dostosować ich lokalizację do planowanych bądź istniejących przyłączy. Należy również pamiętać, że sposób  zaopatrzenia w wodę i wykonania odprowadzenia ścieków powinny być określone pozwoleniem na budowę.  

Od jakich czynników zależy rodzaj przyłącza

W zależności od tego, skąd będzie dostarczana woda oraz gdzie zostaną skierowane ścieki zależy rodzaj przyłącz. Jeżeli woda będzie dostarczana z sieci wodociągowej, a ścieki kierowane do kanalizacji, przyłącze wykonuje się na warunkach określonych przez firmę wodno-kanalizacyjną. W przypadku sieci kanalizacyjnej przyłączenie dochodzi do studzienki rewizyjnej lub kinety. Lokalizacja własnego ujęcia wody, a także zbiornika bezodpływowego czy przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zaznaczona na planie zagospodarowania działki.

Instalacja wodno-kanalizacyjna – jak wybrać materiał

Każda zamontowana w domu instalacja powinna być wykonana przy użyciu sprawdzonych materiałów dobrej jakości. Tyczy się to również instalacji hydraulicznej. Wybór materiałów powinien być podyktowany indywidualnymi preferencjami oraz właściwościami danej instalacji. Świetnie sprawdzą się zarówno rury pex, PCV, jak i orurowanie miedziane. Materiały te zachowują przybliżoną żywotność i wytrzymałość. Należy zwrócić uwagę także na instalacje sanitarne. Miedziana instalacja wodna nie może doprowadzać cieczy do rur stalowych, ponieważ doprowadzi to do szybkiej korozji stalowych elementów. Dozwolone jest natomiast połączenie odwrotne. W celu założenia instalacji wodno-kanalizacyjnej najlepiej zwrócić się do doświadczonej firmy. Dobry instalator dobierze odpowiednie materiały, doskonale wykona instalację i przyłącza, a ponadto doradzi wykonanie tzw. punktów dodatkowych poza oczywistymi przyborami, jak np. umywalka czy wc.